Tempo valcera

Videotehnika
02
Kućna audio i video oprema teško se može ozbiljno shvatiti kao investicijski objekti, iako su neki uređaji